Nymåne den 30. okt. 2016

Nymåne den 30. okt. 2016 kl.18.39.

Så er der nymåne igen og denne gang handler det om familierelationer, polaritet, konflikt med autoritet, menneskelighed og troen på magi.

Det er mange ting på en gang, men de hænger tildels sammen, specielt pga. tidens polaritet. Da denne nymåne også sætter fokus på de emner eller situationer man har lagt låg på, for at komme videre med sig selv, eller for fredens skyld, kan de også kom op til overfladen igen. Hvad har du lagt låg på? Hvordan er dit forhold til din familie? Er der nogen/noget som du ”finder dig i”? Situationer du har ”glemt” men hvis de bliver nævnt, kan du mærke hvordan maven knuger eller du bliver rød og varm i hovedet? Hvis ja, så er det tid til at få det frem og bearbejdet, enten ved at se på situationen og give slip på det eller tale med de personer det handler om. Men brug intuitionen når du gør det og bevar den indre ro.

Hvis vi ser på familierelationer, er det en tid, hvor man har tid og lyst til at være sammen og hygge med familien nu hvor vi går en mørkere tid i møde. Samtidig kan gamle stridigheder godt opstå igen. Men da man egentligt gerne vil hinanden det godt, er der større chance for, at få netop den snak man har haft brug for. Så hvis du står i den situation, hvor konflikten eller uenigheden opstår med et eller flere familiemedlemmer, så bevar roen og forklar din side af situationen, men samtidig vær åben overfor hvad modparten har at sige. Det kan godt være I ikke er så langt fra hinanden, som I ellers gik og troede.

Det er også en tid hvor der kan opstå konflikt med autoriteter. Om så det handler om en umedgørlig bank eller man sidder i en ubehagelig situation pga. det nye kontanthjælps loft, vil man netop mærke den nu og mærke den opgivenhed eller vrede som følger med og er forstærket i denne tid. Personligt blev jeg ubehageligt rørt over at høre i dag, at EU nu vil vedtage CETA aftalen, da Vallonien gik med til aftalen, men med visse betingelser. Da denne aftale kommer til at gå ud over vores mad og sundhed. Hvilken situation står du overfor, hvor autoriteten går på tværs af dig eller dine holdninger eller meninger eller din situation? En god idé er, at tag en dyb indånding, og tro på at tingene bliver godt alligevel eller der er en mening med situationen, som vil vise sig senere.

Men midt i alt det, er der også lys på det menneskelige, hjertelige samt det intuitive. Hvis man har haft det lidt som mig, vil man de seneste dage have oplevet, hvor stærk ens intuition er blevet samt oplevet drømme som indeholdt situationer, hvor man skulle gør op med sig selv, hvad man ville finde sig i. Det hele kan godt virke lidt rodet, men det er fordi det handler om, at se på tingene på  en anden måde end man plejer.

Samtidig sker der også gode ting. Indimellem falder tingene bare på plads, ofte når man mindst ventede det. Det er nemlig også en tid hvor man skal tro på magien i livet. Troen på at tingene udvikler sig som de skal – på den gode måde. Troen på ens intuition samt kreative side, som giver én, en ny forståelse af tingene. Troen på sig selv. Derfor er denne polaritets tid – yin/yang – godt og skidt –  en tid hvor fokus på det gode, netop nu, er meget vigtigt.

Lisa Hausgaard